Price Waterhouse Coopers
Dyvig BadehotelBane-info
Baneguide
Lokale regler
Faciliteter
Åbningstider
Scorekort / SPH
Driving range
Par 3-banen
Banenyt

Faciliteter

  • Klubhus og terrasse, hvor man kan nyde øl og mad – medbragt eller købt hos f.eks. slagteren overfor
  • Automater med drikkevarer
  • Omklædningsrum med bad
  • Toiletter
  • Vaskeplads
  • Leje af trolleys (betales i greenfee-rum)
  • Leje af Golf bil. kr 200,- pr. runde (Ring til sekretæren på tlf. 30 51 56 09)
  • Vi har ingen proshop, men har en automat med bolde, tee's, chokolade- og mysli bar.


layout/cms © pcparts.dk