Tuborgfondet
Bundgaard Tøj


Seniorgolferne Information

Formål 
Seniorgolferne spiller sammen under hyggelige former. Vi lærer hinanden at kende gennem spil og socialt samvær.

Hvem kan være medlem.
Medlemskab af Nordborg Golfklub, fyldt 60 år og ikke længere erhvervsaktiv på fuld tid. Der kan dispenseres.
(Fuldt medlem, flex+, langdistance eller passiv)

Klubben har ca. 100 medlemmer, der er ingen begrænsning i antallet af medlemmer, men ved særlige arrangementer må der påregnes at der bliver deltagerbegrænsning efter først til mølle princip *) da klublokalet maksimalt kan rumme ca. 75 personer, dette gælder også udflugter med bustransport.

Gæster.
Gæster der har betalt greenfee kan deltage, dog ikke i særlige arrangementer. Gæster deltager ikke i præmieuddeling.

Aktiviteter.
Hver mandag spiller vi 18 huller og om fredagen 9 huller. Vil man spille 9 huller mandag, skal det meddeles til starteren, der finder en plads til dig (jer) på en 4 flight. Efter 9 huller forlader man flighten.
Hvis mulighederne for spil ændres, f.eks. den halve bane lukkes, spilles kun 9 huller mandag. Se hjemmeside og opslagstavle om vinterspil.

Vi starter kl. 09:00. Scorekort udskrives på dagen på golfbox og afleveres senest kl. 08:45.

Vi inddeles i grupper på 7 – 10 personer. Hver gruppe har handicap på samme niveau. Flights bliver fundet ved lodtrækning. Vi går ud i 3 eller 4-flight og på flere huller (gunstart) afhængig af fremmøde.
Der uddeles præmier efter spil.  Har en præmietager forladt stedet, tilfalder præmien i stedet den næste i rækken.
Ved lige score bruges den matematiske opgørelse, sidste 9 - 6 - 3 osv.

Øvrige aktiviteter.
Vi spiller venskabsmatch med seniorerne fra vores naboklubber 1-2 gange om året. Vi arrangerer en 3 dages udflugt og 1-2 endags ture. Desuden har vi arrangementer med fællesspisning.

Deltagergebyr – evt. tilbagebetaling.
Deltagergebyr skal betales rettidigt iflg. tilmeldingsliste. Er beløbet ikke betalt er man ikke tilmeldt. Ved evt. afbud kan tilbagebetaling kun finde sted hvis det ikke medfører udgifter for klubben. Gyldig grund for afbud er: Sygdom (egen eller ægtefælles/samlevers), dødsfald, deltagelse ved begravelse (nære slægtninge og venner).

Kontingent.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, det årlige kontingent er Kr. 250,- som indsættes på konto i Sydbank 8011 konto nr. 1100428 senest 25. marts. Husk at oplyse navn og DGU nummer ved indbetaling.

NB! Melder man sig ind efter 1. september, betales kun halvt kontingent.

*) Først til mølle: når indbetalingen er registreret.

Bestyrelsen marts 2017.

layout/cms © pcparts.dk